Dňom 01.01.2016 sa stal účinným článok V. bod 1 zákona č. 390/2015 Z. z., ktorým sa doplnil zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a ...